Energia Miasta Szczecin

Prelegenci

Prelegentami konferencji „Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 – Energia Miasta Szczecin” są przedstawiciele firm wdrażających w mieście rozwiązania umożliwiające Szczecinowi osiągniecie samowystarczalności energetycznej. Swoim doświadczeniem i obserwacjami podzielą się z uczestnikami konferencji specjaliści z zakresu produkcji energii, przedstawiciele firm z branży energetycznej oraz światowi liderzy produkcji biogazu z odpadów rolniczych.Piotr Krzystek
Prezydent Szczecina

Radca prawny, manager, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Życie związał ze Szczecinem, a karierę zawodową ze służbą publiczną. Pracę w administracji rozpoczynał od Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jako Dyrektor Generalny wdrażał reformę administracyjną na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Od 2006 roku Prezydent Szczecina. Inicjator wielu miastotwórczych przedsięwzięć.  Autor koncepcji niezależności energetycznej miasta. Wyznacza kierunki rozwoju w zakresie oszczędności i produkcji energii oraz jej optymalnego wykorzystania przez jednostki miejskie.

Piotr Krzystek pełni także funkcję Sekretarza Zarządu Unii Metropolii Polskich oraz Przewodniczącego Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.


Rafał Księżopolski
Kierownik Biura Zarządzania Energią Urzędu Miasta Szczecin

Absolwent Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej. Zawodowo, od 2003 związany z wdrażaniem funduszy unijnych w Urzędzie Marszałkowskim, od roku 2005 pracuje w Urzędzie Miasta Szczecin. Przez 12 lat pozyskiwał fundusze zewnętrzne na realizację inwestycji miejskich zarówno z zakresu infrastruktury drogowej, informatycznej jak i projektów związanych z efektywnością energetyczną i OZE.

Do listopada 2022 roku pełnił rolę analityka w Wydziale Zarządzania Finansami Miasta wprowadzając m.in. system analiz Business Intelligence. Od tego czasu kieruje nowopowstałym Biurem Zarządzania Energią biorąc udział w realizacji samowystarczalności energetycznej Miasta Szczecin.


Mariusz Patyk
Dyrektor ds. Technicznych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie

W 1991 roku ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Szczecińskiej o specjalności automatyka przemysłowa, a w 2001 roku Studia Menedżerskie w zakresie zarządzania i marketingu.

W pracy zawodowej od początku związany jest ze szczecińskimi wodociągami. Przez ponad 20 lat pełnił funkcję głównego energetyka, odpowiadając za funkcjonowanie automatyki przemysłowej oraz eksploatację urządzeń energetycznych i  mechanicznych.  W 2016 roku objął funkcję Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju,  a w  2020 roku Dyrektora  ds. Technicznych.

Mariusz Patyk jest członkiem komisji kwalifikacyjnej przy Urzędzie Regulacji Energetyki, jest nie tylko  praktykiem ale również autorem licznych artykułów z dziedziny automatyki przemysłowej i energetyki.


Beata Kurdelska
Prezes Zarządu Szczecińskiej Energetyki Cieplnej

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim, a także studia podyplomowe „Rynek energii elektrycznej, ciepła i gazu” na Politechnice Śląskiej oraz „Prawo gospodarcze” w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych. Studiowała zarządzanie w programie ICAN Institute. Uczestniczyła w Międzynarodowym programie Veolia dla menedżerów SHERPA. W latach 1994–2007 była dyrektorką wykonawczą Pionu Handlowego w PGNiG. Do roku 2018 członkinią zarządu i dyrektorką handlową spółki Veolia Energia Warszawa.

W roku 2021 została dyrektorką sprzedaży i marketingu w spółce E.ON edis energia.

Od października 2022 roku stoi na czele zarządu Szczecińskiej Energetyki Cieplnej, której E.ON edis energia jest większościowym udziałowcem.

W 2023 r. wyróżniona tytułem Menadżerka Roku na konferencji gospodarczej Baltic Economic Congress.


Tomasz Lachowicz
Prezes Zarządu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie

Z wykształcenia prawnik. W 1993 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Przez kilka pierwszych lat po ukończeniu szkoły wyższej pracował w zawodzie. Potem pełnił szereg funkcji kierowniczych w firmach i instytucjach związanych z lokalnymi samorządami. Był m.in. dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, kierował Wydziałem Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin i Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej w Szczecinie.

Od 2011 roku jest Prezesem Zarządu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie, miejskiej spółki, która zrealizowała projekt pn. „Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”. Zakład rocznie przetwarza 176 tys. ton odpadów komunalnych.

W ramach procesu termicznego unieszkodliwiania odpadów zarządzana przez ZUO instalacje w roku 2022 r. wygenerowała blisko 90 tys. MWh energii elektrycznej oraz ponad 730 tys. GJ energii cieplnej, zapewniając energię dla Szczecina.


Alicja Jankowska
Redaktorka serwisu Energetyka24.com

Redaktorka serwisu Energetyka24.com, wcześniej młodsza analityczka w organizacji fact-checkingowej – Stowarzyszeniu Demagog.

Absolwentka technologii chemicznej na Politechnice Warszawskiej, międzywydziałowych studiów ochrony środowiska na Uniwersytecie Warszawskim oraz globalnego biznesu w Szkole Głównej Handlowej.

Głównie zainteresowana tematyką zmiany klimatu i dezinformacji.